top of page

Αγγελική Συμβουλευτική

 

 ΑΘΗΝΑ  &  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

"Η Αγγελική Συμβουλευτική είναι η κύρια Βασική Πνευματική Ύλη

για Ανθρώπινη Ενδυνάμωση και Αυτοπραγμάτωση."

- Χαριτίνη

Η Αγγελική Συμβουλευτική αποτελεί ένα πρωτοπόρο και πρωτογενή

κλάδο σπουδών που δημιουργήθηκε και διδάσκεται από την Χαριτίνη Χριστάκου, από το 2009. 

Είναι η θεμελιώδης πνευματική πολυεπίπεδη εμπειρική πλατφόρμα
για ν’ αναπτύξει ο άνθρωπος με βάθος και ισορροπία
την πνευματικότητά του.  

 

 

 

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Το περιεχόμενο της Αγγελικής Συμβουλευτικής αποτελεί τον καρπό της συνολικής εμπειρίας 10 ετών διδασκαλίας, channeling, ομιλιών και συνεδριών.  Η διδακτέα ύλη συνεχίζει να εμπλουτίζεται ακολουθώντας τον ρυθμό και το βάθος της σοφίας της εικοσαετούς πνευματικής πορείας της Χαριτίνης.  

Η Αγγελική Συμβουλευτική δεν αφορά μόνο την τυπική απόκτηση πνευματικών γνώσεων, αλλά και την αποκόμιση εμπειριών που οδηγούν στην ωρίμανση του αισθαντικού εαυτού, στην γλύκανση της ανθρώπινης οξύτητας, στην συγχώνευση της νοημοσύνης της καρδιάς με το ανθρώπινο σκεπτικό. Αυτό αλλάζει τον χαρακτήρα, την ηθική, αλλά και το πνευματικό διαμέτρημα ενός ανθρώπου. 

Οι Σπουδές στην Αγγελική Συμβουλευτική ωφελούν τον σπουδαστή στο: 

 • Να διακρίνει την γλώσσα και τον τρόπο της καρδιάς, από την γλώσσα και τον τρόπο του μυαλού. 

 • Να αποκτήσει πολύπτυχες γνώσεις των διάφορων πεδίων της υλικής και ενεργειακής πραγματικότητας ώστε να μπορεί να κατανοεί τα δεδομένα γύρω του είτε αυτά είναι εικόνες, ήχοι, κινήσεις, λόγια, στοιχεία της φύσης, όνειρα, κλπ. 

 • Να αποκτήσει εργαλεία και γνώσεις ώστε να μπορεί διαχειριστεί γεγονότα και δεδομένα που τον φοβίζουν, σοκάρουν, προκαλούν, ταράζουν, ή στενοχωρούν. 

 • Να καλλιεργήσει σε βάθος στην διαίσθησή του και την ενορατικότητά του, ώστε να υπάρχει σοφία πίσω από τις πληροφορίες και τον τρόπο που αυτές μεταφέρονται. 

 • Να διευρυνθεί ψυχικά ώστε να μπορεί να βιώνει εμπειρικά την Αγγελική Νοημοσύνη,  την δική του και των άλλων. 

 • Να μπορεί να ερμηνεύει με σοφία τις Κάρτες Αγγέλων για να καθοδηγεί τον εαυτό του και άλλους. 

Επίσης ωφελούν τον σπουδαστή στο:

 • Να νιώσει ψυχική ωρίμανση και βεβαιότητα ορθότητας για την πορεία του και την ζωή του.  

 • Να καλλιεργήσει και ν’ αυξήσει την εσωτερική του πληροφόρηση, την ενορατικότητά του, την διαισθητικότητά του, την αισθαντική ικανότητα να παραλαμβάνει πληροφορίες από το βάθος των αισθημάτων του. 

 • Να αναπτύξει περισσότερο τις ηθικές, αξιολογικές, και αισθαντικές αξίες και ικανότητες της πραγματικής του φύσης – πνευματικές και ψυχικές.  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ​

 

Η Αγγελική Συμβουλευτική περιλαμβάνει σπουδές σ' ένα μεγάλο φάσμα τομέων ανθρώπινης και συμπαντικής σκέψης και δράσης που είναι καίριο να κατανοούμε προκειμένου να μπορούμε να ζούμε με γνώση και χωρίς φόβο, μία ευτυχισμένη, σοφή, επιτυχημένη ζωή.

 

Η διδακτέα ύλη διαμορφώθηκε σταδιακά μέσα από καθοδήγηση από το 1998 έως το 2009. Όλα όσα περιλαμβάνει η Αγγελική Συμβουλευτική είναι απαραίτητα και χρήσιμα για κάθε άνθρωπο που ζει στην γη - είναι μία κοσμική πυξίδα. Γι' αυτό και οι σπουδές απευθύνονται σε κάθε άνθρωπο που θέλει να ζει συνειδητά, να μπορεί να διαχειρίζεται τις προκλήσεις της ζωής του, να γνωρίζει και να κατανοεί τα γεγονότα, και να έχει τα κατάλληλα εργαλεία διαχείρισης σε σχέση με κάθε ζητούμενο. Απευθύνονται προς κάθε άνθρωπο που αναγνωρίζει ότι οι γνώσεις του σχολείου και του πανεπιστημίου δεν αρκούν για να πορευτεί σοφά, άφοβα και με επίγνωση στην ζωή.

O κύκλος σπουδών περιλαμβάνει γνώσεις, εργαλεία, τρόπους, τεχνικές και οπτικές που διαμορφώνουν μία πολυεπίπεδη, ολιστική και σφαιρική αντίληψη για τον εαυτό μας, τις καταστάσεις, τις σχέσεις και την ζωή. Όλα όσα περιέχονται στην διδακτέα ύλη έχουν εμπειρικά διαπιστωθεί για τα αποτελέσματα, την λειτουργικότητα και την πρακτικότητά τους.

​Η Αγγελική Συμβουλευτική παντρεύει σοφά την καρδιά και τον νου, μέσα από καθαρή γνώση, σοφή εμπειρία, και βέβαιη διαδρομή. Αυτός είναι ο δρόμος για μία γειωμένη, βαθιά και κατασταλαγμένη πνευματικότητα – ουσιώδη για κάθε άνθρωπο.​

                   

 

 

 

 

                                                                             ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

     

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ

 1. Αναληφθέντες Δάσκαλοι & Πνευματικές Ακτίνες

 2. Αγγελική Θεραπευτική - Χειρουργική

 3. Ο Νους

 4. Ανθρώπινη Πολυδιαστασιακότητα

 5. Ψυχική Άμυνα

 6. Στάδια Ανάπτυξης της Ψυχής

 7. Γαλαξιακή Ιστορία Γαίας

 8. ​Η Μεταφυσική Διδακτική των Παραμυθιών

 9. Αρχές Αγγελικής Συμβουλευτικής

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

 1. Θεμέλια Σύγχρονης Πνευματικότητας

 2. Δυναμική Συνειδητότητα Προσευχής

 3. Η Τέχνη του Διαλογισμού

 4. Κόσμος της γαίας, Νεράϊδες και Σαμάνοι

 5. Επικοινωνία με Αγγέλους

 6. Αφθονία και Πλούτος

 7. Επικοινωνία με Αρχαγγέλους

 8. Ο Υποσυνείδητος Νους

 9. Ανάπτυξη Διαισθητικών Ικανοτήτων

thumbnail (1)_edited.jpg

Η εκπαίδευση στην Αγγελική Συμβουλευτική επίσης περιλαμβάνει:

 • Γνωσιακές και εμπειρικές βάσεις του κάθε διημέρου

 • Διαλογισμούς για όλα τα πεδία της συνείδησης

 • Τεχνικές για την ανάπτυξη ψυχικών ικανοτήτων

 • Εργαλεία αυτοθεραπείας και ενδυνάμωσης

 • Είδη αναπνοών για διαύγεια, κάθαρση & αφοβία

 • Ιερή γεωμετρία των θέσεων / στάσεων του σώματος

 • Βασικές ασκήσεις γιόγκα για επίγνωση και ευεξία

 • Μάντρας και διαλογισμούς για επίλυση ειδικών θεμάτων

 • Ενεργειακές τεχνικές για διαχείριση αντιξοοτήτων

 • Αγγελικές προσευχές και επικλήσεις

 • Αρχαγγελικές επικλήσεις

 • Σημειώσεις, αναλύσεις, περιγραφές

 • Προβολή slides

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο σπουδαστής με το πέρας των σπουδών λαμβάνει Πτυχίο Σπουδών στην Αγγελική Συμβουλευτική για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών του. Στο τέλος του πρώτου έτους σπουδών, ο σπουδαστής λαμβάνει πιστοποίηση παρακολούθησης.

ΕΓΓΡΑΦΗ & ΔΙΔΑΚΤΡΑ:

Η εγγραφή είναι 50€. 

Το συνολικό ποσό διδάκτρων για κάθε έτος είναι 1.620€.

Τα δίδακτρα όλης της διετίας είναι 3.240€.

Το ποσό των διδάκτρων εξοφλείται πλήρως μέχρι το πέρας των σπουδών, ανεξαρτήτως απουσιών. Τα δίδακτρα καταβάλλονται ανά τρίμηνο, αλλά για λόγους διευκόλυνσης ο σπουδαστής μπορεί να καταβάλλει τα δίδακτρα ανά δίμηνο ή ανά μήνα. ​Σε περίπτωση καταβολής όλου του ποσού των διδάκτρων κατά την εγγραφή, γίνεται έκπτωση 10%. Στο ποσό δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ.  

ΒΙΒΛΙΑ & ΥΛΙΚΟ

Τα βιβλία και οι σημειώσεις των σπουδών δίνονται στους σπουδαστές έναντι συμβολικού τιμήματος.

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Ηχογράφηση δεν επιτρέπεται κατά την διάρκεια των σπουδών.

Σε περίπτωση απουσίας, ο σπουδαστής οφείλει με δική του πρωτοβουλία να πάρει τις έντυπες σημειώσεις προς μελέτη.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

​Η λήψη Πιστοποίησης ή Πτυχίου Σπουδών δεν δίνει δικαίωμα διδασκαλίας της Αγγελικής Συμβουλευτικής, η οποία αποτελεί πνευματικό δικαίωμα, κατοχυρωμένο, της Χαριτίνης Χριστάκου. Οι σπουδαστές παροτρύνονται να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που αποκόμισαν αξιοποιώντας τις με τον δικό τους δημιουργικό και προσωπικό τρόπο. Όσοι διδάσκουν την Αγγελική Συμβουλευτική πρέπει να έχουν λάβει Επίσημη Άδεια που να τους πιστοποιεί ως Αναγνωρισμένους Συνεργάτες και οφείλουν να έχουν την Επίσημη Αναγνώριση ανηρτημένη σε εμφανές σημείο της σχολής τους.

 Διδάσκουν Χαριτίνη Χριστάκου Αθήνα,  Ανδρομάχη Πλαγιαρίδου και Ευαγγελία Τσέλκου Θεσσαλονίκη.

bottom of page