top of page

Θεραπευτική Αυτογνωσιακή Ατραπός

 

Εκπαίδευση στην Πνευματική Θεραπευτική Τεχνογνωσία

 

Για να είμαστε κύριοι της ζωής μας χρειάζεται να γνωρίζουμε πώς να θεραπεύουμε οποιαδήποτε κατάσταση εμφανίζεται στην ζωή μας και προκαλεί ανισορροπία ή φόβο - είτε αυτή η κατάσταση είναι συναισθηματική, είτε σωματική, είτε υλική, είτε νοητική. Μόνο εάν γνωρίζουμε πώς μπορούμε να θεραπεύουμε κάθε ασ-θένεια ή αν-ισορροπία, θα μπορούμε να ζούμε άφοβοι έχοντας το μέσο και τον τρόπο να λύνουμε και να φέρνουμε ισορροπία σε οτιδήποτε θέμα προκύψει.

 

Κατά την εκπαίδευση μαθαίνουμε πώς να κατευθύνουμε το πνεύμα και τον νου προς το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Ο νους μας είναι εργαλείο για το Πνεύμα και ο νους μας είμαστε εμείς. Η προβολή του νου μας είναι η ζωή μας. Είμαστε οι δέκτες της λειτουργίας του νου και του πνεύματός μας, η οποία συμβαίνει σ’ ένα αιτιώδες επίπεδο της ύπαρξής μας.

 

Εάν  δεν κατανοήσουμε τον Νου μας και την λειτουργία του, δεν κατανοούμε το Πνεύμα και έτσι γίνεται αδύνατο ν' αντιληφθούμε ή να επιδράσουμε στο Αιτιώδες Πεδίο ώστε ν' αλλάξουν οι εκδηλώσεις της ασ-θένειας και να μετατραπούν σε εκδηλώσεις υγείας, ισορροπίας και ευτυχίας. Η ασθένεια συμβαίνει και στο συναίσθημα, και στο σώμα, και στην ύλη - ασθενή οικονομικά, ασθενή συναισθηματικά, ασθενή επαγγελματικά, ασθενής υγεία...΄Έτσι, δεν μπορούμε να νιώσουμε Κύριοι της Ζωής μας και της Τύχης μας, άρα δεν μπορούμε να νιώσουμε ασφαλείς και βέβαιοι.

 

Η εκπαίδευση στο ENTERING THE MIND αναπτύσσεται σε δώδεκα ενότητες. Κάθε ενότητα πραγματεύεται ένα πεδίο λειτουργίας του Νου - Πνεύματος και ασχολείται με μία όψη του δημιουργικού πεδίου, εκεί όπου γίνονται οι επιλογές και λαμβάνονται οι αποφάσεις για όσα μετέπειτα συμβαίνουν στο υλικό πεδίο της ζωής. 

 

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης περιέχει ουσιώδη αυτογνωσία, πνευματική επίγνωση και ανάπτυξη θεραπευτικής συνειδητότητας. Απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως εργασίας, που θέλει ν' αλλάξει την ζωή του, που θέλει να είναι Κύριος του Εαυτού του. Απευθύνεται ιδιαίτερα σε ενεργειακούς δασκάλους και θεραπευτές επειδή καλλιεργεί την Θεμελιώδη Αυτογνωσιακή Θεραπευτική Συνειδητότητα.

 

EnterIng YOUR Mind σημαίνει Ηeal YOUR Whole Life. To πρόγραμμα Εκπαίδευσης στηρίζεται στην διδασκαλία του Δρ. Frederic Bailes. Οι ενότητες της Εκπαίδευσης που αναπτύσσονται περιέχουν θεωρία και ασκήσεις, και είναι:

 

1.   Ο τρόπος λειτουργίας του Νου

 Τα φάσματα του Νου, η δύναμη της επιλογής, η σημασία των επιλογών, ο δημιουργός της εμπειρίας, ο διατηρητής του σώματος, η αποθήκη της εμπειρίας, ο εσωτερικός υπηρέτης, ο μεταποιητής της σκέψης σε πράγμα, η απειρότητα του νου και η άπειρη σοφία.

 

2.   Η σκέψη και η δύναμη της

 Οι λόγοι που η σκέψη μας έχει δύναμη. Τι σημαίνει να σκέπτομαι πνευματικά; Εξάσκηση του Νου για θεραπεία και αφθονία. Η αρνητική ομιλία. Διαμόρφωση νέων νοητικών συνηθειών.

 

3.   Η Προσοχή και η Εστίασή της

 Νέες νοοτροπίες για κυριαρχία στο νου. Η προσοχή μας και η ροή της ενέργειας. Η Περιθωριακή Συνειδητότητα. Εσώτερα και εξώτερα μοτίβα σκέψης. Ο νόμος της έλξης και το συναισθαντικό πεδίο. Ο ένας Νους. Η ανάπτυξη ενός νέου τρόπου ζωής που σε οδηγεί στην Κυριότητα του Νου σου.

 

4.   Η δημιουργική φύση του Νου – μέρος α

 Η δημιουργική διαδικασία στο σύμπαν και στο άτομο. Η τριπλή φύση του απείρου. Η λειτουργία του δημιουργικού κύκλου. Η τριαδικότητα του ανθρώπου. Το πνεύμα ως Αιτία, ο Νους ως δημιουργικό μέσο. Ποιος επιλέγει. Ποιος έχει την πρωτοβουλία. Η Βούληση του Θεού. Επιφανειακός νους και θετικές σκέψεις. Βαθύτερος νους, η υπακοή και η εκπαίδευσή του.  

 

5.   Η δημιουργική φύση του Νου – μέρος β

 Η τριαδικότητα του απείρου και του ατόμου σε εξέλιξη. Η αδιαμόρφωτη ουσία του σώματος. Γιατί κάποιες ασθένειες φαίνονται ανίατες. Δεν υπάρχει ανίατη ασθένεια για τον νου. Οι πέντε πτυχές της συνειδητότητας ως Κλειδί για Θεραπεία. Η θεραπευτική αγωγή δεν είναι ποτέ αίτημα προσευχής. Η περισυλλογή και ο σκοπός της θεραπευτικής αγωγής. 

 

6. Το αυτεξούσιο και η Συναισθηματική Νοημοσύνη 

Τι είναι το Αυτεξούσιο. Το θεμέλιο για την εξουσία. Η σκέψη γίνεται μορφή. Οριακές σκέψεις εναντιώνονται στην θεραπεία. Η προέκταση του άπειρου νου. Υπέρβαση προβλημάτων και καταστροφικές συνήθειες. Η γνώση έχει συνεπακόλουθο την θεραπεία. Ανάπτυξη της συνειδητότητας και όχι των τεχνικών. Ρίζες και προέλευση των συναισθημάτων. Η καρδιά ως πηγή αισθημάτων και πληροφοριών. Αισθήματα και αποχρώσεις τους. Διακρίνοντας τα συναισθήματα από την συναισθηματική νοημοσύνη. Η  ροή λειτουργίας της συναισθηματικής νοημοσύνης. Η ροή λειτουργίας της νοημοσύνης της καρδιάς. Η λειτουργία και πρακτική εφαρμογή της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στην Θεραπευτική Αγωγή. 

 

7.   Η Θεραπευτική Αγωγή του Νου – μέρος α

 Τι είναι η θεραπευτική αγωγή. Με τι εργάζεται ο θεραπευτής. Πόσο συχνά πρέπει να γίνεται μία θεραπευτική αγωγή. Η θεραπευτική αγωγή ως μία μονάδα. Η μέθοδος Συνειδητοποίησης. Η μέθοδος Ανάλυσης και Εκλογίκευσης.

 

8.   Η Θεραπευτική Αγωγή του Νου – μέρος β

 Ανάλυση τα Επτά Στάδιων της Αναλυτικής μεθόδου: Χαλάρωση, αναγνώριση, σχέσεις, αιτιολόγηση, συνειδητοποίηση, αποδέσμευση, αγαλλίαση. Ανακεφαλαίωση επί της ουσίας. Κύρια πρακτικά σημεία της θεραπευτικής αγωγής. Η προσδοκία αποτελεσμάτων.

 

9.   Η Ειδική Θεραπευτική Αγωγή του Νου – μέρος α 

Ειδική Θεραπευτική αγωγή για Έλκος Στομάχου και πρακτικά σημεία της θεραπείας.

Ειδική Θεραπευτική αγωγή για Πόρους και Υλική Αφθονία και μοντέλο θεραπείας.

Ειδική Θεραπευτική αγωγή για Κρυώματα και παρόμοιες ασθένειες.

Ειδικές Θεραπευτικές αγωγές για άλλες ασθένειες και μοντέλα θεραπείας.

 

10. Ειδική Θεραπευτική Αγωγή του Νου - μέρος β

 Ειδική Θεραπευτική Αγωγή για τον Γάμο και την Αγάπη. Τι δίνω και τι παίρνω. Οι προσδοκίες. Οι επιδιώξεις.

Ειδική Θεραπευτική Αγωγή για Όσους Αναζητούν έναν Σύντροφο.

Ο αποτελεσματικός πωλητής. Η εξασφάλιση των πόρων. Το κατάλληλο σπίτι. Οι καταστροφικές συνήθειες και το θεραπευτικό μοντέλο. Ο παντογνώστης άπειρος νους. 

 

11.   Πρακτικά βοηθήματα στην Αγωγή

Γενικά σημεία προσοχής κατά την θεραπευτική αγωγή. Η ποιότητα και ποσότητα των πιστεύω. Η ακαριαία θεραπεία. Οι ποιότητες του καλού θεραπευτή. Η μέθοδος Αποσύνθεσης. Η μέθοδος Άρνησης. Η μέθοδος Κλιμάκωσης. Η μέθοδος Εστίασης. Η μέθοδος Αντικατάστασης. Η μέθοδος του Αρχιτέκτονα. Γνώρισε τον Εαυτό σου.

 

12.   Η Θεραπευτική Συνειδητότητα του Νου

 Κάθαρση του μονοπατιού. Πλήρης απουσία εχθρικότητας. Καμία αυτολύπηση. Καμία αρνητικότητα. Οικοδόμηση νέας συνειδητότητας. Αναγνώριση εσώτερων παρορμήσεων. Προθυμία συνεργασίας. Το συμπαντικό αριστούργημα. Οι καρποί του πνευματικού τρόπου σκέψης. Βλέποντας το τέλος από την αρχή. Η «πανταχού πληρούσα» συνειδητότητα. Οι ευλογίες.

 

 

ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ:    Ανδρομάχη Πλαγιαρίδου, Ευαγγελία Τσέλκου

                          

                          

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ : 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:  78 ώρες

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Δώδεκα ημερήσιες εκπαιδεύσεις, μία Κυριακή κάθε μήνα (εκτός Αυγούστου), από τις 10:00-16:00

Ηχογράφηση δεν γίνεται κατά την διάρκεια των σπουδών. Σε περίπτωση απουσίας ο σπουδαστής οφείλει με δική του πρωτοβουλία να παραλάβει τις σημειώσεις προς μελέτη. 

 

Πιστοποίηση Σπουδών: Με το επιτυχές πέρας των σπουδών o Θεραπευτής - Σύμβουλος λαμβάνει Πτυχίο Σπουδών που του δίνει το δικαίωμα να κάνει συνεδρίες θεραπευτικών αγωγών.

Ακούστε εδώ την συνέντευξη της Ευαγγελίας και Ανδρομάχης   στην Ραδιοφωνική εκπομπή IDEAL LIFE του GRDiscovery. "Η Δύναμη του Νου , μύθοι και αλήθειες "

 

Entering the mind
bottom of page